Воден туризъм

маршрути | четива | връзки | песни
 
Воден туризъм

Клубът по воден туризъм при ТД "Академик-ВТУ" взема участие в ежегодните републикански и дружествени походи с лодки по българските реки - Искър, Янтра, Марица, Арда, Дунав. Дружеството е съорганизатор на студентския воден поход по р. Янтра от гр.П.Тръмбеш до гр.Русе От 2003г организира скоростни походи по р.Янтра - Дунав с достигане до гр.Силистра или гр.Тутракан Клубът по воден туризъм разполага с лодки за осъществяване на походи и плавания. Членовете на дружество участват в провеждането на водни празници и състезания по слалом в тихи води на яз."Ал. Стамболийски", яз “Копринка” и др. Организират се комбинирани летувания с плавания по язовири и езера в Родопите, Ст.Планина, българското черноморие. През 2003 г. Дружеството проведе първия в България комбиниран поход в Западните Родопи с редуване на пешеходни преходи и плавания по язовирите “Батак”, “Голям Беглик”,”Доспат”.