Спелеология

маршрути | четива | връзки | песни
 
Спелеология

Пещерен клуб "Дервент" към дружеството е единствения в региона клуб с традиции в изследването и изучаването на подземните тайнства на Великотърновския край. Дружеството организира курсове за "Млад пещерняк" и "Пещерняк", екскурзии, експедиции и прониквания в българските пещери и пропасти. Основната задача пред членовете на клуба е изучаването и опазването на пещерите и карстовите образования във Великотърновския край. Предстои цялостната класификация на обектите , прекартиране, хидроложко, климатично и биологично проучване и систематизиране на информацията - задача за която трябва да бъдеш отличен спортист , вдъхновен откривател и добре подготвен научно изследовател. Заслуга на членовете на клуба е проучването на над 30 пещери и пропасти във Великотърновския край, участието в републикански и международни експедиции , както и създаването на регионална картотека на пещерите обогатена през последните години и с интересен теренен, снимков и видео материал.