СПРАВОЧНИК НА ТУРИСТА

І. Обща информация за Р.България
Географски координати на най-крайните точки на Р.България
Територия
Климатични данни

ІІ. Географски области, планини, ридове ,върхове и тяхната надморска височина
Дунавска равнина
Предбалкан
Стара планина
Средногорие
Осоговско-Беласишка планинска верига
Рила планина
Пирин планина
Родопа планина
Странджа- Сакар

ІІІ. Старопланински проходи с тяхната надморска височина

ІV. Води на България
По- големи реки в Р.България
Най-големи крайморски езера/ в кв.км./
Най-големи планински/ледникови/ езера /в декари/
Най-дълбоки плански/ледникови/езера/в метри/
Най-високо разположени планински езера / в метри надм. вис./
Най-високи водопади в България
По-известни язовири в България
По-известни язовири в България от построените над 2200 в страната
Минерални води в България
Други езера и извори

V. Пещери и пропасти в България
Благоустроени пещери в България
Най-дълги пещери в България/сбор от всички галерии в метри/
Най-дълбоките пещери/пропасти/ в България