Курсове

Курс Пещерняк

Дата на публикуване: 09.02.2010

Курс за придобиване квалификация -"Пещерняк" организира Пещерен клуб "Дервент". Началото на курса 15. февруари 2010 год. Продължителност 45 дни. Обхват теория и практика. Освен успешно завършилите курса за "Млад пещерняк" през изминалите години, могат да се включат и нови желаещи. Справки и записвания на посочените координати за връзка на страницата.

 

Курс за "Млад пещерняк"

Дата на публикуване: 12.11.2008

Начало на курса на 12.11.2008 год. Първа сбирка от 17.00 часа в офиса на дружеството. Курса е за покриване на първо ниво от обучението за "Пещерняк" , провеждано традиционно от ПК"Дервент". Повече информация вижте във форума на страницата. Програма, прояви и др.

 

Започна курс за млад пещерняк

Дата на публикуване: 07.02.2008

Започна курс по спелеология за "Млад пещерняк". Курса включва теоретична и практическа подготовка по спелеология. Изучават се основни познания за формиране на карста, видове пещери, хидрология, климатология, биоспелеология , архиология, палеонтология. Занятията са ограничени основно в хоризонтални пещери. Основно умение е картирането на пещерите, ориентиране в местноста и др. В момента в курса участват активно девет души. Проведени са първите теренни наблюдения и прониквания в пещерите "Овчарската" и Прашната пещера. За първи път се установи наличие в района на Дългоух прилеп и на Малко сиво прилепче, както и разкриването на фрагмент от античен съд "питос", на какъвто спелеолозите попадат за първи път.

 

Курс "Млад пещерняк"

Дата на публикуване: 22.04.2005

Курса обхваща обучение по начална подготовка за практикуване на Спелеология. Познания за историята на пещерното дело в света , в България и в гр.В.Търново, в ТД"Академик-ВТУ, направленията в спелеологията, култура в спелеологията,правила и принципи, екипировка на пещерняка, карстови форми и образования,картиране на пещери, проникване в хоризонтални пещери идруги. Продължителност на курса 10-12 седмици. Занятията се провеждат всяка сряда и четвъртък в канцеларията на дружеството - теория и при предварително уточняване в събота или неделя - практика. Успешно издържалите теоретичния и практическия изпот получават право да практикуват частично спелеология и да продължат обучението си в курс "Пещерняк"