Добре дошли

Туристическо дружество "Академик-ВТУ " е най-старото студентско , академично сдружение във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр.Велико Търново, създадено само една година след нато университета отваря врати. Приоритет на дружеството още от самото начало е предоставянето на възможност на студенти и приподаватели да практикуват туризъм и туристически спортове, да опознават природата и културата на България, да се подпомага подготовката, образованието и квалификацията им. Не на последно място е представянето на възможност на всички желаещи да осъществяват активна почивка и отдих сред прекрасната българска природа.

Основните насоки на дейността на ТД"Академик-ВТУ" са:

  • Пешеходен туризъм
  • Воден туризъм
  • Спелеология
  • Екология и култура
  • хижа Кръстец

Всеки който желае може да участва в дейността на дружеството. Членството в дружеството е доброволно, същото се осъществява след подаване на молба до Управителния съвет, заплащане на членски внос и издаване на членска карта Членовете на ТД"Академик-ВТУ" се ползват с всички права на членове на БТС, могат да участват в проявите на ТД"Академик-ВТУ" , в организираните излети, походи, състезания, курсове, ползват инвентар и оборудване на дружеството, консултации, справки и резервации. При облекчени условия могат да ползват туристическа хижа "Кръстец", стопанисвана от ТД"Академик-ВТУ".